Indexy cen vývozu
a dovozu
- leden 2009

Indexy cen vývozu a dovozu zboží v ČR, leden 2009


Meziměsíční srovnání:

- Vývozní ceny v lednu vzrostly o 2,3 %, a to zejména vlivem oslabení kurzu koruny vůči euru a dolaru. Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,9 %. Z významnějších skupin se zvýšily ceny polotovarů o 2,1 %. Naopak nejvýznamněji klesly ceny chemikálií o 2,9 %.

- Dovozní ceny se v lednu zvýšily o 1,6 %. Růst celkového meziměsíčního indexu nejvíce ovlivnilo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,7 %. Růst cen zaznamenalo rovněž průmyslové spotřební zboží o 2,6 %. Pokles zaznamenaly pouze ceny chemikálií o 0,5 % a ostatní suroviny o 0,3 %.

- Směnné relace v lednu dosáhly hodnoty 100,7 % (v prosinci 102,3 %). Nejvyšší pozitivní hodnoty zaznamenala minerální paliva 102,8 % a ostatní suroviny 102,6 %. Směnné relace strojů a dopravních prostředků činily 100,2 %. Naopak nejnižších hodnot ve významnějších skupinách dosáhly potraviny 99,9 % a chemikálie 97,6 %.

Meziroční srovnání:

- Ceny vývozu v lednu vzrostly o 3,3 % (v prosinci o 1,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny polotovarů o 8,8 %. Z významnějších skupin rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 4,3 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 4,1 %. Naopak významnější pokles zaznamenaly ceny ostatních surovin o 17,5 % a ceny potravin o 11,7 %.

- Dovozní ceny se po sedmnácti měsících vymanily ze záporných hodnot a dosáhly 100,0 % (v prosinci 97,8 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 2,1 %. Z významnějších skupin dosáhly největšího růstu ceny ostatních surovin o 17,5 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 5,5 %. Naproti tomu klesaly ceny minerálních paliv o 16,8 % a ceny chemikálií o 3,0 %.

- Směnné relace dosáhly v lednu hodnoty 103,3 % (v prosinci 103,5 %). Vyšší hodnoty zaznamenaly minerální paliva 123,8 % a polotovary 107,5 %. Směnné relace strojů a dopravních prostředků činily 102,0 %. Naopak v negativních hodnotách setrvávaly ostatní suroviny 70,2 % a potraviny 84,3 %.

Zdroj: ČSÚ