Nynější stav vody v Dědině a Kněžné je nižší, než je jejich průměrná vodnatost po 355 dní v roce. Například v Kněžné v Rychnově nad Kněžnou je nyní pouhých 11 centimetrů vody a průtok činí desetinu metru krychlového za vteřinu. Pro srovnání: první stupeň povodňové aktivity na Kněžné platí při hladině ve výšce jednoho metru.

"Stav sucha letos přišel výrazně dříve. V minulých letech se objevoval až v srpnu," řekl Řehák. Vedle suchého počasí posledních týdnů se na poklesu hladin projevila zejména teplá zima bez sněhu. Stav sucha nejvíce hrozí v povodí řek Cidliny a Mrliny. Život v řekách úbytek vody podle Řeháka zatím neohrožuje, protože ryby a živočichové se soustřeďují do hlubších částí koryt a do tůní.

Relativně lepší je situace v povodí toků, na nichž jsou přehradní nádrže. "Situace tam je stabilnější, protože nádrže řeky dotují. Například na Dědině či Cidlině žádná nádrž není," řekl Řehák.

Právě povodí Dědiny by měla pomoci připravovaná nádrž u Mělčan, jejímž hlavním úkolem však bude povodňová ochrana obcí od Dobrušky po Třebechovice.

Sucho vadí zejména zemědělcům. Velmi špatné jsou zejména porosty cukrovky, máku a některých jařin. Například společnost ZEA Dlouhá Ves na Rychnovsku musela kvůli suchu zaorat asi 80 hektarů máku. Rychnovskou vodárenskou společnost Aqua servis zatím sucho výrazněji netíží, protože vodu většinou čerpá z hlubokých vrtů, které odolávají i déle trvajícímu suchu.

Suchem je podle meteorologů zasaženo zhruba 68 procent území republiky. Například v některých obcích v Olomouckém kraji vysychají studny. Nedostatek vody trápí zejména Prostějovsko, které je na pitnou vodu z regionu střední Moravy nejchudší. Radovánek si neužijí ani vodáci, protože splavné zatím zůstávají jen velké toky.

Zdeněk Rychtera