Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 3,2 % a tržních služeb o 1,0 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,1 %, stavebních prací o 0,3 %.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 21,4 %, průmyslových výrobců o 5,2 %, stavebních prací o 4,8 % a tržních služeb o 3,8 %.

* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly v úhrnu o 3,2 %. Ceny rostlinných výrobků se snížily o 4,6 % v důsledku poklesu cen ovoce o 26,3 %, obilovin o 5,8 % a olejnin o 2,8 %. Vzrostly ceny brambor, a to o 1,3 %. Ceny živočišných výrobků se snížily o 1,2 %, klesly ceny vajec o 8,1 % a mléka o 3,0 %. Vyšší byly ceny skotu o 0,2 % a prasat o 2,4 %

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 0,1 %. Nejvýznamněji vzrostly ceny základních kovů, hutních a kovodělných výrobků o 1,8 %, chemických výrobků a vláken o 1,7 % a potravinářských výrobků o 0,4 %, hlavně olejů, živočišných a rostlinných tuků o 2,8 %. Klesly zejména ceny koksu a rafinérských ropných výrobků o 1,6 % a dopravních prostředků o 1,3 %.

Ceny stavebních prací se zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,4 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře klesly o 1,0 % v důsledku snížení cen podnikatelských služeb a služeb v oblasti nemovitostí a pronájmu o 1,9 % (pokles cen za reklamu v TV a rozhlase o 17,9 %). Ceny v nákladní dopravě a skladování a v peněžnictví se shodně zvýšily o 0,7 %.


Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 21,4 % (v červnu o 25,4 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 32,7 % zejména v důsledku vyšších cen obilovin o 43,7 % a olejnin o 58,1 %. Dále se zvýšily ceny ovoce o 7,4 %. Ceny brambor byly nižší o 31,7 % a zeleniny o 6,9 %. Ceny živočišných výrobků byly vyšší o 7,7 %. Vzrostly ceny drůbeže o 13,9 %, mléka o 8,8 %, prasat o 7,5 % a vajec o 3,3 %. Ceny skotu byly nižší o 1,0 %.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 5,2 % (v červnu o 5,3 %). Na úroveň cenové hladiny měl největší vliv růst cen koksu a rafinérských ropných výrobků o 26,8 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 8,3 %, zejména cen průmyslových krmiv o 33,8 %, olejů, živočišných a rostlinných tuků o 33,9 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 30,8 %. Ceny elektřiny, plynu a vody se zvýšily o 9,1 %. Meziročně klesly především ceny dopravních prostředků o 8,0 % (z toho ceny dílů motorových vozidel o 12,4 % a motorových vozidel o 4,9 %), ceny dřeva a výrobků ze dřeva o 5,0 % a pryžových a plastových výrobků o 3,6 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny energií o 15,0 % a zboží krátkodobé spotřeby o 4,3 %.

Ceny stavebních prací byly vyšší o 4,8 % (v červnu o 5,1 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,8 % (v červnu o 2,0 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly v úhrnu vyšší o 3,8 % (v červnu o 3,9 %). Vzrostly ceny podnikatelských služeb a služeb v oblasti nemovitostí a pronájmu o 5,1 % (růst cen za reklamní služby o 8,2 % a za inženýrské a architektonické poradenství o 10,3 %), dále v nákladní dopravě a skladování o 3,5 % a za služby pošt a telekomunikací o 2,6 %.


Ceny průmyslových výrobců v EU – červen 2008

V zemích Evropské unie (EU 27) se podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně zvýšily o 1,2 % (v květnu o 1,4 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce stouply ceny v Dánsku (o 5,1 %), v Litvě a Lucembursku (shodně o 3,3 %). Nejnižší nárůst cen byl na Slovensku (o 0,2 %), v Irsku (o 0,3 %) a ve Slovinsku (o 0,6 %). V Německu ceny vzrostly o 0,9 %. Ceny v žádné zemi EU neklesly pod úroveň měsíce května 2008.

Meziročně byly v EU 27 ceny v červnu vyšší o 10,1 % (v květnu o 9,1 %). Nejvíce stouply ceny v Dánsku (o 21,7 %), ve Spojeném království (o 19,5 %) a v Litvě (o 19,4 %). Nejméně stouply ceny v České republice (o 5,3 %), v Irsku a na Slovensku (shodně o 6,4 %). V Německu vzrostly ceny o 6,7 %. Ceny v žádné zemi EU neklesly pod úroveň měsíce června 2007.

Zdroj: ČSÚ