Zájemci mohou nabídky podávat do 23. listopadu, oznámil správce Stanislav Kužela. Správce také nabídl k prodeji soubor osmi nemovitostí v souhrnné minimální ceně 19 milionů korun. Tiba dříve byla největším českým výrobcem potištěných tkanin.

Zatím správce prodal zejména funkční závod Zálabí ve Dvoře Králové nad Labem, za který společnost Textil Invest zaplatila asi 36 milionů korun. Bývalý závod v České Skalici získala v říjnové dražbě za 22,5 milionu korun společnost Agro CS. Předtím dvorská realitní společnost R-G vydražila bývalý provoz konfekce ve Dvoře Králové za 7,2 milionu korun.

Dosavadní příjem z prodeje majetku úpadce již správci umožnil vyplatit asi osmi stovkám bývalých a současných zaměstnanců podniku dlužné mzdy v celkové výši 27 milionů korun. Peníze podnik lidem dlužil z doby před prohlášením konkurzu letos v únoru.

Správce také zahájil prodej zásob podniku, jejichž odhadovaná cena činí asi 75 milionů korun. Do prodeje dále půjde i další majetek Tiby, například závody Smidary, Mostek a Beroun, pozemky a další nemovitosti a pohledávky.

Tiba se původně snažila konkurzu vyhnout soudním vyrovnáním, o které požádala loni v červnu a soud jí ho v srpnu povolil. Při dvou následných hlasováních ale věřitelé soudní vyrovnání odmítli. Do konkurzu se s pohledávkami za téměř 600 milionů korun přihlásilo asi 1000 věřitelů.