V případě kiosku na koupališti využije nabídku Zdeňka Fišera ml., který ještě v letošním roce zajistí provoz. V případě restaurace Radnice obec obdržela pouze jednu nabídku.

„S ní zastupitelé spokojeni nebyli, neboť žadatelé ani nesplnili všechny formální náležitosti, a tak jsme výběrové řízení zrušili. V průběhu března budeme řešit, co dále,“ konstatoval starosta Mlázovic Tomáš Komárek.