Dohromady si v tomto kraji lokálně prospěšné projekty rozdělí téměř 290 000 Kč. Banka ocenila čtyři nejúspěšnější uchazeče z tohoto regionu sumou 150 000 Kč. Veřejnost navíc přispěla částkou 139 766 Kč.

„Díky programu ČSOB pomáhá regionům motivujeme veřejnost, aby se aktivně zapojila do podpory a zlepšování kvality života ve svém nejbližším okolí. Opět se podařilo vybrat rekordní částku, tentokrát přesahující 4 miliony Kč, a způsobit tak možná malé, ale velmi důležité změny v českých krajích. Jako banka v nich máme silné zastoupení, i proto nám záleží na tom, aby se v nich všem žilo lépe,” říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Pestrobarevné pokoje

Středisko ekologické výchovy Sever Horní Maršov s projektem Dobrovolníci pro děti a krkonošskou přírodu získalo od veřejnosti 68 477 Kč a banka mu navíc přispěla částkou 50 000 Kč.

Středisko pořádá již sedmý workcamp, na který přijíždí mladí lidé z celého světa, aby pomohli s pracemi, na které nezisková organizace nemá pracovní kapacity, zkušenosti ani finance.

„Děkujeme veřejnosti i ČSOB za jejich finanční příspěvky, které nám umožní i letos uspořádat pravidelné pracovní setkání dobrovolníků, kteří nám pomohou s věcmi, jež bychom jinak nezvládli. I díky programu ČSOB pomáhá regionům nám dobrovolníci přijedou pomoc zlepšit zázemí pro setkávání dětí s přírodou Krkonoš, rozvoj jejich environmentální citlivosti a dovedností,” říká Jáchym Škoda ze Střediska ekologické výchovy Sever.

Hlavním tématem letošního ročníku je zlepšení stavu pobytového střediska, kam každý rok přijede téměř tisíc dětí na vzdělávací programy. Podle Jáchyma Škody se budou letos dobrovolníci soustředit zejména na pestrobarevné vymalování pokojů a za asistence truhláře opraví nábytek. Zvelebovat budou i přírodní zahradu.

Peníze jdou i do pekárny

Na druhém místě se umístila organizace Pferda s projektem V pekárně se pečeme! Té veřejnost poslala 44 288 Kč a banka přidala dalších 40 000 Kč.

Pekárna Na Plechu zaměstnává dospělé osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. Pomáhá jim tím najít uplatnění, získat sebevědomí a šanci na osamostatnění. Pekárna prošla několikrát rekonstrukcí, přesto v ní některé věci stále chybí. Jednou z nich je dostatečná klimatizace, jejíž nákup bude financován z příspěvků.

Třetím nejúspěšnějším uchazečem je spolek Sdružení Neratov s projektem Keramická pec pro společné tvoření. Veřejnost mu poslala 20 101 Kč a banka dalších 35 000 Kč.

Chráněná keramická dílna nabízí programy pro širokou veřejnost a zájem o její výrobky stále stoupá. Velká pec, kde vypalování trvá 48 hodin, nestačí pro uspokojení okamžité poptávky a proto chtějí pořídit malou keramickou pec včetně příslušenství.

Vítěznou trojici doplňuje společnost Prostor Pro s projektem Senior klub Dřevěnka.

Ta od veřejnosti získala 6900 Kč a od banky 25 000 korun.

Pro aktivní seniory z Královéhradecka nabízí klub prostor pro setkávání. Navíc tam mohou vyslechnout zajímavé přednášky, trénovat paměť, vzdělávat se a využít knihovničku. Nyní pro ně připravují vzdělávací balíčky k digitální gramotnosti.

ČSOB pomáhá regionům

Program má dvě kola - jarní a podzimní.
Celkem získá finanční dar 60 projektů, čtyři v každém z 15 regionů.
Tři vybírá odborná porota, čtvrtému udělí tzv. divokou kartu veřejnost.
ČSOB přispěje částkou 2 250 000 Kč, veřejnost podle uvážení.
V jarní části banka a veřejnost rozdělí 4 235 111 Kč.
Celkem se přihlásilo 263 projektů.
Nejvíce - 209 000 Kč - získala záchrana kostela u Nových Domků u Rozvadova.
Od začátku programu bylo podpořeno již 350 projektů
Celkem se za 7 let vybralo 38 000 000 Kč.
(www.csobpomaharegionum.cz)