V zemědělské výrobě došlo k poklesu cen rostlinných výrobků o 1,4 procenta. Snížily se ceny ovoce, brambor a zeleniny. Ke zvýšení cen živočišných výrobků přispělo zdražení prasat o téměř 6,8 procenta.
V minulém měsíci vzrostly ceny průmyslových výrobců o 0,2 procenta, což je nejnižší tempo růstu v letošním roce.
Významný vliv na růst celkového indexu měly stoupající ceny u potravinářských výrobků, nápojů a tabáku. Z toho nejvíce vzrostly ceny mlékárenských výrobků, a to o tři procenta. Zřetelný vliv si zachovalo i odvětví koksu a rafinerských ropných výrobků.
Ke zpomalení tempa růstu došlo také u ostatních nekovových minerálních výrobků na 0,8 procenta. K významnému poklesu cen došlo v odvětví chemických výrobků a vláken o 0,7 procenta.
V červenci vzrostly ceny stavebních prací, a také ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví.
V červenci se meziměsíčně zvýšily světové ceny průmyslových surovin a potravin o 4,2 procenta. V červnu to bylo pouze o 2,7 procenta. Hlavním důvodem tohoto vývoje byl růst cen ropy Brent, které se zvýšily o 7,6 procenta, přičemž cena jednoho barelu ropy Brent byla v minulém měsíci vůbec poprvé v měsíčním průměru vyšší než 75 dolarů.
Výrazněji rostly i ceny textilních surovin a kovů. Naopak klesaly ceny kůží, kaučuku a potravin.