Výrazným krokem bylo dotažení dálnice D 11 do těsné blízkosti Hradce Králové. Obě metropole by díky D 11 mohly v budoucnu usilovat o zajímavé a silné investory.


„Každý subjekt, který chce investovat, se nejprve dívá na infrastrukturu lokality. Zajímá ho její obslužnost a nejvýše samozřejmě stojí silnice dálničního typu,“ říká Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy na pardubickém magistrátě. „V případě napojení dálnice na silnici E 35 s návazností na silnici E 37 vznikne mezi Hradcem a Pardubicemi velká rozvojová zóna.“


Horší je situace na okrajích regionů na Svitavsku a Trutnovsku. „Zanedbaná infrastruktura, která komplikuje dopravní obslužnost, nám příliš nenahrává. Vždyť poslední pořádná silnice končí před Hradcem,“ naráží ředitel ÚP v Trutnově Zdeněk Šmíd na konec dálnice D 11.