Ten napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekty tudiž mohou žadatelé realizovat pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007- 2013. Registrační žádosti do programu Rozvoj je možné podávat od 1. března 2007 do 31. května 2007. Chcete–li více informací, najdete je na www.businessinfo.cz


Patnáctý ročník všeobecné stavební výstavy Můj dům, můj hrad začíná 27. dubna 2007 na litoměřickém výstavišti. Každý den je pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti otevřena od 10 do 18 hodin. Brány výstavy se uzavřou 1. května. Sortiment výstavy nabídne vše od stavebních materiálů až po zabezpečovací sy〜stémy. Podrobnosti najdete na www.zahrada.cech.cz