Pražské strojírny EXCON Steel, které mají v Hradci závod se 160 lidmi, jsou na prodej.  Firma, která mimo jiné vyrábí speciální ocelové konstrukce a různé aparáty pro chemický, petrochemický a energetický průmysl, se do insolvence dostala loni v červenci na podnět přepravní společnosti MAXiTRANS. Strojírny se k návrhu následně připojily.

Před třemi lety měla firma obrat 324 milionů
Firma EXCON Steel byla v minulosti součástí kolosu hradeckých strojíren ZVU, z nichž se vydělila při restrukturalizaci ZVU v roce 1997 pod názvem ZVU Chemie. V roce 1999 ZVU Chemii koupila rakouská Böhler Hochdrucktechnik, v roce 2001 ZVU Chemie zkrachovala. O dva roky později podnik v rámci konkurzu ZVU Chemie koupila pražská inženýrská skupina EXCON. V roce 2013 měla firma EXCON Steel obrat 324 milionů korun a zaměstnávala v průměru 261 lidí. V roce 2012 měla obrat dokonce 577 milionů a 270 zaměstnanců. Hradecký závod v současné době zaměstnává zhruba 160 lidí.

Konkurz žádali loni

Soud firmě už loni v srpnu povolil řešit úpadek reorganizací. Firma ale žádný reorganizační plán nepředložila. Ač jednala s několika investory, žádný do financování její reorganizace nevstoupil. V polovině ledna firma sama požádala Městský soud v Praze o prohlášení konkurzu a soud jí vyhověl.
Odhadní cena strojíren je 195 milionů korun, zájemci mohou nabídky podávat do 20. Března. Organizací výběrového řízení byla pověřena brněnská firma Prokonzulta. Zhruba 190 věřitelů po úpadci žádá 698 milionů korun.

Jediným hodnoticím kritériem výběrového řízení je výše nabídnuté ceny. Účastník výběrového řízení musí v případě předložení nabídky složit kauci deset milionů korun. Insolvenční správce i věřitelský výbor si vyhradili i právo všechny předložené nabídky odmítnout.

„Dnes se společnost v důsledku insolvence a z ní plynoucí nejistoty zaměřuje především na výrobu krátkodobých zakázek, jako zkružování plášťů aparátů, výrobu a opracování svařenců a ocelových konstrukcí pro jiné výrobce," uvedla firma Prokonzulta v informaci o úpadci strojíren.

Firma EXCON Steel se do problémů dostala loni zejména kvůli nevydařenému kontraktu na výrobu konstrukcí pro větrné elektrárny pro německou firmu. Kvůli neodebrání a neuhrazení téměř poloviny zakázky se EXCON Steel dostala do platební neschopnosti. Na německou firmu podala žalobu u tamního soudu na uhrazení škody zhruba sto milionů korun.

Udržení provozu

Rozpracované konstrukce nyní insolvenční správce prodává v samostatném výběrovém řízení. Výnos, který by mohl být podle odhadů zhruba šest až osm milionů korun, chce správce použít na udržení provozu podniku do doby jeho zpeněžení.