Výrobní areál bývalé společnosti EXCON STEEL prošel od dubna  rozsáhlou rekonstrukcí kancelářských prostor a celý závod začleněný do společnosti ZVU STROJÍRNY, a.s. byl v pátek oficiálně představen zástupcům města, kraje, hradeckých středních a vysokých škol, úřadu práce a místního basketbalového klubu. Přestřižení pásky při otevření závodu se účastnili spolu s místopředsedou představenstva ZVU Martinem Hájkem také primátor Hradce Králové Zdeněk Fink, radní Královéhradeckého kraje pro oblast školství Táňa Šormová a ředitel SPŠ, SOŠ a SOU v Hradci Králové v Hradební ulici Pavel Jankovský. „Vedení společnosti ZVU při zahájení této slavnostní akce informovalo pozvané členy delegace města, regionu, školství a sportu a také pozvané partnerské spolupracující firmy a instituce o svém záměru na další rozvoj celé společnosti pro nejbližší léta. Od roku 2014 patří naše společnost do skupiny SAFICHEM GROUP a v letošním roce dosáhneme výrazného navýšení tržeb proti roku 2014 a již v současné době máme zajištěn dostatečný objem zakázek pro další růst v roce 2016," sdělil Generální ředitel společnosti ZVU STROJÍRNY  Vladimír Čepelík.

Nábor nových zaměstnanců

Pro zvýšení objemu výroby v dalších letech bude ale podle představitelů společnosti potřeba přijmout další kvalifikované odborníky do výrobních a technických pozic. Zahájili proto jednání s představiteli města, kraje, úřadu práce a zejména střední odborné školy a učiliště v Hradební ulici a Univerzity Hradec Králové o konkrétních krocích pro přípravu náboru pracovních sil. „Během oficiální části jednání při otevření závodu byly diskutovány aktuální možnosti propojení programů na úrovni středního a vysokého školství s potřebami obsazení požadovaných pracovních pozic v ZVU," potvrdil Vladimír Čepelík.

Podpora sportu v regionu

Jednání vyvrcholilo podpisem Smlouva o podpoře a vzájemné spolupráce mezi ZVU STROJÍRNY, a.s. a Střední průmyslovou školou, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm v Hradební ulici. Díky tomu se mezi školou a strojírnami prohloubí spolupráce v oblasti odborné praxe pro žáky školy ve výrobních provozech strojíren, rekvalifikace pracovníků pro potřeby strojíren, stipendijních programů pro žáky školy, propagace strojíren jako budoucího zaměstnavatele u žáků školy a také lektorské činnosti odborníků strojíren ve škole. ZVU  na setkání zároveň představilo své plány v oblasti podpory sportu v regionu. Pro novou sezónu se stalo hlavním partnerem ženského prvoligového basketbalového týmu, který nyní nese název Sokol ZVU STROJÍRNY Hradec Králové.

Slavnostního otevření závodu strojíren se účastnili také prezident klubu Miroslav Volejník a celý basketbalový tým, který se v rámci programu setkání představil exhibičním vystoupením.

Po ukončení oficiální části slavnostního otevření závodu následoval program pro zaměstnance společnosti, jejich rodinné příslušníky, bývalé zaměstnance strojíren  a další hosty z řad veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří. Na akci dorazilo několik set návštěvníků, probíhaly doprovodné programy, které zahrnovaly prohlídky výrobních prostor, vystoupení hudební skupiny Memphis, dechové kapely bývalých zaměstnanců a setkání s bývalými zaměstnanci společnosti.