Dodávka pivovaru takové velikosti se řeší řádově rok a půl, než dojde k závěrečnému kontraktu. Proto loni v září bylo uskutečněno memorandum, které se podepisovalo za účasti prezidenta ČR ve Vietnamu.

„Poté následovala smlouva o smlouvě budoucí, která se podepisovala letos v květnu, také ve Vietnamu. Do roka a do dne od memoranda se za účasti českých a vietnamských premiérů podepisoval závěrečný kontrakt v Praze,“ řekl ředitel marketingu ZVU Potez Petr Cejnar.

Dodávka pivovaru přijde přibližně na sto milionů eur a jedná se o jedinou smlouvu s Vietnamem, která se týkala konkrétní dodávky zboží. Další kontrakty, které se podepisovaly, byly převážně z oblasti energetiky. „Situace ve Vietnamu je taková, že řádově vyrobí 15 milionů hektolitrů piva. Navíc dostali vládní úkol zvednout výrobu do pěti let na 30 milionů hektolitrů,“ uvedl Petr Cejnar.

„Pivovar by měl mít výstav asi dva miliony hektolitrů a navíc není jediný, o kterém jednáme. Máme připraveny další akce, jednáme s dalšími firmami a snad do konce roku podepíšeme ještě jeden,“ sdělil Cejnar. Pivovar by měl být hotový za dva roky a bude největší pivovar, který ZVU Potez zatím realizoval.
„S přípravnými pracemi by se mělo začít nejpozději do konce prvního kvartálu 2008 a poté začnou stavební práce, na které si budeme najímat vietnamské firmy. Na vše budeme dohlížet,“ řekl Cejnar.

Pivovar bude hradit vietnamská strana, s tím, že část prostředků má z vlastních zdrojů a část z banky. Základní kapitál ve výši do dvaceti procent musí uhradit konečný investor.