close Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR info Zdroj: archiv AMSP zoom_in Předně jde o paušální daň pro OSVČ, která byla v minulosti často diskutovaným nástrojem.

Živnostník by tak plnil všechny povinnosti jediným formulářem a jedinou platbou. Tou zaplatí odvod na sociální i zdravotní pojištění a také daň z příjmu. 

Paušální daň mohou využít ti, kteří mají roční příjem do 800 000 korun a nejsou plátci daně z přidané hodnoty. Výše paušální daně pro rok 2021 by měla být 5740 korun měsíčně (2514 zdravotní pojištění, 3126 sociální, sto záloha na daň z příjmu). 

Výhodou by měla být i absence kontrol, jak tvrdí ministryně financí. Paušální daň je dobrovolná, ale chcete-li ji využít, na finančním úřadu se musíte přihlásit do 10. ledna 2021. Pozor na to, že platbou paušální daně odpadá možnost uplatnění daňových slev a úlev. 

PŘÍSPĚVEK NA STRAVU

Zvýšení základní slevy na poplatníka je, nicméně, další daňovou změnou, která ponechá nějaké peníze navíc v peněženkách občanů.

Základní sleva na poplatníka by se měla zvýšit pro rok 2021 na 2320 korun měsíčně (tedy 27 840 korun ročně), jak nově navrhuje Senát.

Novinkou je tzv. stravenkový paušál, který však platí jen pro zaměstnance, nikoli pro OSVČ. Je to věc, kterou chceme jako ASMP ČR časem změnit.

Nezdá se totiž být úplně v pořádku, že zaměstnanci mohou dostat od zaměstnavatele (klidně živnostníka) příspěvek na stravu, zatímco živnostník sám tuto možnost nemá.

Dobrou zprávou však je, že to již nejsou pouze stravenky, které může zaměstnavatel poskytnout, ale za stejných podmínek též zmíněný paušál – tedy příspěvek na stravu.

RYCHLEJŠÍ ODPISY

Zde si zaměstnavatel uplatní daňově uznatelný náklad až 55 procent stravného – zbylých 45 procent hradí zaměstnanec ze mzdy. Rozdíl je, že 55 procent vyplatí zaměstnavatel rovnou zaměstnanci. Ze stravenkového paušálu nelze srážet exekuce ani výživné.

Co bude řadu živnostníků jistě zajímat, to je zvýšení hranice daňového odpisu hmotného majetku. Ta určuje, od jaké výše je nutné pořízený majetek odepisovat. Až dosud šlo o čtyřicet tisíc korun za rok, od příštího roku to bude dvakrát tolik.

Hmotný majetek se vstupní cenou nižší bude možné zahrnout do nákladů jednorázově. Jde o velký úspěch mimo jiné naší Asociace malých a středních podniků ČR, která se o zvýšení této hranice intenzivně zasazovala.

V neposlední řadě je zajímavostí daňového balíčku zvýšení spotřební daně na tabák. Sazba spotřební daně u této položky se bude podle harmonogramu postupně zvyšovat – v prvním roce o deset procent a v dalších vždy o pět procent ročně až do roku 2023. 

Nepochybně tak v nadcházejícím období dojde k prudkému zdražení tabákových výrobků.

Paušální daň mohou využít ti, kteří mají roční příjem do 800 000 korun a nejsou plátci DPH. Živnostník by tak plnil všechny povinnosti jedinou platbou.