Požární průzkum v kraji se tentokrát týkal zámku Náchod, Ratibořice a Hrádek u Nechanic. Zámky prozkoumali od půdy až po sklepy, dále byly prohlédnuty návštěvnické okruhy, příjezdové komunikace, vybavení objektů přenosnými hasicími přístroji, zdroje vody určené pro hašení požárů a nezbytná kontrola dokumentace požární ochrany.

Cílem požárního průzkumu ve vytipovaných národních kulturních památkách je zhodnotit problematiku související se zajišťováním požární ochrany památkových objektů. „Vždy hledáme společnou cestu, jak objekty  ochránit, ale přitom nezasahovat do památkové zóny," vysvětlují hasiči.

Martina Žahourková