Pálení hlaste příslušnému HZS kraje na webové stránky: https://paleni.izscr.cz/.

Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.

„Nepodceňujte přetrvávající sucho a s tím spojené nebezpečí rychlého šíření požáru. Při pálení v přírodním prostředí mějte ohniště po celou dobu pod dozorem. Pro všechny případy si připravte hasební prostředky, kterými je možné šíření požáru v první moment zastavit. Na závěr nezapomeňte dohlédnout na to, aby bylo místo po ukončení pálení důkladně prolito vodou a bylo vychladlé. Zároveň vás prosíme, abyste pálení nahlásili hasičům přes web. Můžete tím předejít zbytečnému výjezdu našich jednotek požární ochrany,“ uvedli František Mencl, ředitel HZS KHK, spolu s hejtmanem Jiřím Štěpánem.

Požár chatky napáchal škodu za 400 000 korun.
Požár chatky napáchal škodu za 400 tisíc