„Ze statistik vyplývá, že při požárech dochází ke stále větším ztrátám nejen na majetku, ale i na životech. Nově je proto stanovena celá řada povinností týkajících se staveb, které budou schváleny a zahájeny právě po prvním červenci,“ upřesnila Ivana Nohová z odboru prevence Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (HZS). Jedná se především o požadavek mít v domě požární hlásič a hasicí přístroj.

„Hlásič požáru v hodnotě asi tří set korun může často zachránit mnohem cennější majetek, nebo dokonce penězi nevyčíslitelný lidský život,“ dodala Ivana Nohová.

Pozitivní ohlasy má tato vyhláška ze strany hasičů. „V celkovém rozpočtu stavby nového rodinného domku se částka, kterou bude nutno vynaložit právě na hlásiče požáru nebo hasicí přístroje, jistě ztratí. I kdyby se jejich instalací zachránil byť i jediný lidský život, rozhodně to má smysl,“ prohlásil Jan Medaš, starosta předměřického sboru dobrovolných hasičů.

Na domy zkolaudované před prvním červencem se vyhláška nevztahuje. Je tedy pouze na jejich majitelích, zda si přístroje pořídí.

Hasiči se obávají, aby mezi vlastníky novostaveb nedocházelo k vzájemnému půjčování „hasičáků“ v době kolaudace. „Každopádně by to od nich bylo velmi nezodpovědné. Na bezpečnostních opatřeních by lidé neměli šetřit, chrání totiž sami sebe,“ řekl Jan Medaš. (jj)