„Na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a s ohledem na četnost požárů v přírodním prostředí vyhlásil hejtman období mimořádných klimatických podmínek. Dalšími důvody jsou dlouhotrvající sucha a předpověď počasí," uvedl mluvčí hasičů Ondřej Sezima.

Co se nesmí?
1. kouření, rozdělávání či udržování ohně v lesích do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa,
2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,
3. táboření v lese a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,
4. odhazování hořících či doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
5. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jejich hromadění v blízkosti lesů, polí s obilovinami a pícninami,
6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
7. vjezd a stání vozidel na lesních  pozemcích