První polovina února přinesla do Česka mrazivé počasí počasí. Nízké teploty vyžadují vyšší intenzitu topení a to se mnohde projevilo i na stavu komínů v domácnostech. Zabrat dává zejména těm, kde se topí pevnými palivy.

„Dává zabrat i nám,“ říká mluvčí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Martina Götzová. S požáry, které mají původ v zanedbaném komíně se v posledních týdnech roztrhl pytel. „Nejrušnější byl z hlediska požárů komínových těles první únorový víkend, během kterého zasahovaly naše jednotky hned u devíti požárů sazí. A protože zima ještě neřekla své poslední slovo, je potřeba, aby majitelé objektů údržbu komínů nepodcenili,“ doporučuje mluvčí hasičů.

Letošní nárůst potvrzuje i jasná řeč čísel. Zatímco vloni vyjížděli hasiči KHK v celé topné sezóně od 1.10. 2019 do 31.3 2020 k celkem 70 požárům v prostoru komínového tělesa, tak nyní jich od října 2020 do 14.2.2021 evidují už 59. To je přesně o deset více než za stejné období v minulé topné sezóně. Ještě markantnější je srovnání s lety 2018/2019, kdy za celých šest měsíců topné sezóny hořelo v komínovém tělese "jen" 47 krát.

Přestože Společenstvo kominíků ČR upozorňuje na nutnost pravidelného čištění a kontroly spalinových cest, tak požáry, které mají počátek právě v komíně jsou nyní na každodenním pořádku. „Ve většině případů dochází při těchto událostech k zahoření sazí v komínovém tělese, hasiči v takovém případě saze sráží a čistí komínové těleso. Požáry většinou končí beze škody, ale nemusí tomu tak být vždy,“ uvádí Martina Götzová jako alarmující příklad zmiňovaný víkendový požár v obci Kozodry.

Nízké teploty v kombinaci s nejvyšším stupněm protiepidemických opatření vedou k tomu, že lidé tráví více času doma, a také častěji využívají lokálního vytápění. Důsledkem je náročnější provoz celé otopné soustavy, ale také vyšší požadavky na obsluhu a péči. Při nedodržování základních pravidel hrozí nejen zmiňované požáry a otravy oxidem uhelnatým, ale také znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi. Podle oficiálních údajů jsou právě lokální topeniště na pevná paliva dlouhodobě největším zdrojem těchto škodlivin v Česku.

„Vytápění domácností je dlouhodobě na ekologickém pranýři, a to naprosto zbytečně. Komíny totiž dost často čoudí kvůli zanedbané péči o spalinovou cestu a topeniště nebo kvůli tomu, že provozovatel prostě neumí topit. Špatné vytápění má podobný efekt jako jízda starým autem. Jeden čadil může kouřem zamořit celou obec,“ říká Jaroslav Schön, prezident Společenstva kominíků ČR.

Podle počtu požárů je zřejmé, že v letošní topné sezóně oproti minulým letům za stejné období požárů v komínových tělesech výrazně přibývá. „I z toho důvodu se chceme v rámci prevence vzniku požárů a preventivně výchovné činnosti zaměřit na informovanost veřejnosti o problematice požárů komínových těles a zejména zdůraznit nutnost pravidelného čištění topidel a revize spalinové cesty,“ říká Martina Götzová.

Funkční spalinová cesta a kvalitní spotřebič paliv jsou základním předpokladem pro bezpečné vytápění. Stát proto vyžaduje, aby majitel či provozovatel domu bez ohledu na druh používaného paliva minimálně jednou ročně zavolal kominíka a objednal čištění a kontrolu spalinové cesty. Výjimku tvoří plynové kondenzační kotle, které stačí kontrolovat jednou za dva roky.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.  Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

Co mohu zkontrolovat sám?
Je kouřovod řádně upevněn?
Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
Fungují uzávěry komínových dvířek?
Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?
Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.