Už v pátek se jeden takový stal na hradeckém Pouchově. Ve skladištní oblasti v Dřevařské ulici tam došlo k požáru travního porostu a náletových dřevin. „Požár se nebezpečně šířil nejen náletovými dřevinami, ale ohrožoval i blízké skladové haly. Zde napáchaly plameny škodu na opláštění ve výši asi 20 tisíc korun,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová s tím, že pravděpodobnou příčinou mohla být nedbalost fyzické osoby při kouření.

Jarní období ve spojení s velkým suchem dělá starosti i lesníkům, kteří prosí návštěvníky lesů o zvýšenou opatrnost. Obávají se totiž lesních požárů. Suché loňské listí a tráva vysušené jarním sluncem mohou rychle vzplanout, nebezpečí pak zvyšuje ostrý vítr, který oheň rozdmýchá a rozšíří do okolí. Podle zákona je v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně, tábořit mimo vyhrazená místa a odhazovat hořící nebo doutnající předměty.

Hradecké městské lesy ve svém aktuálním prohlášení prosí o dodržování těchto pravidel: „Pro opékání využívejte vyhrazených ohnišť a altánů vybavených lapači jisker, vyvarujte se jakékoli manipulace s otevřeným ohněm,“ žádají hradečtí lesníci.