Oznámení o požáru pece na tavení hořčíku přijalo krajské operační a informační středisko ve čtvrtek čtyři minuty před 10. hodinou. Na místo byli vysláni profesionální hasiči z obou hradeckých stanic a také dobrovolná jednotka z Plácků.

Po 30 minutách se hasičům podařilo požár lokalizovat a už se dále nešířil. K odvětrání objektu nasadily jednotky přetlakovou ventilaci. Zásah hasičů probíhal v dýchacích přístrojích a požár likvidovali pomocí práškového hasiva. Svou činnost ukončily jednotky asi po dvou hodinách. Nádrž s taveninou byla zasypána speciální solí a vyvezena z haly ven. Protože byly v peci stále vysoké teploty, byla nařízena dohlídka po dobu 24 hodin.

Proč začalo hořet, je v současné době předmětem vyšetřování. K zásahu byl povolán také vyšetřovatel příčin požáru, který provede další ohledání po vychladnutí pece. Škoda přesáhne podle předběžných odhadů jeden milion korun.   (mg)