Na jaře jste říkala, že se snažíte maximálně připravit na ty nejhorší scénáře. Bohužel se naplnily. Jste na ně připraveni?
Mně osobně velice pomohlo, že jsem vycházela už ze získaných zkušeností. Samozřejmě nikdo nevěděl a neví, jak se situace bude vyvíjet dál, tudíž nelze se chystat na „nejhorší“ scénáře. Myslím, že profese zdravotníka by měla být o neustálém přizpůsobení se. I za běžné situace není vše stejně definované, každý pacient je jiný a mělo by se na něj pohlížet jako na individuální osobnost. Nechci mluvit za všechny zdravotníky, každý se na tyto situace adaptujeme jiným tempem a jiným způsobem a z toho vyplývá i připravenost každého z nás.

Jaká je situace na covid oddělení jičínské nemocnice, co je všechno vaším úkolem, jak zvládají svoji náročnou práci sestřičky?
Já osobně se nacházím na covidové ambulanci. Ale pokud mohu mluvit za svůj ambulantní provoz, tak svůj personál mohu chválit po celý rok a v této době tomu není jinak, mají stále můj velký obdiv. Měla jsem i možnost nahlédnout na covidová oddělení a z mého pohledu sestřičky a lékaři zvládají svoji práci skvěle a s velkou dávkou zodpovědnosti. Naším úkolem je poskytnout stejně kvalitní péči „covidovému“ pacientovi jako kterémukoliv jinému.

Jak vybíráte sestřičky na covid oddělení?
Covidová oddělení vznikají na odděleních, která kmenově byla pro jiný obor, který byl zredukován a pacienti přeloženi a ukládáni na jiných odděleních. Stávající sesterský personál zůstal na daném pracovišti, které se stalo covidovým oddělením.

Máte dostatek lékařů a sester?
Nedostatek lékařů a sestřiček byl problém ještě před covidem, nyní tomu není jinak.

Kolik je nyní pacientů na covidových odděleních?
V nemocnici je pět covidových oddělení a několik lůžek intenzivní péče pro covidové pacienty. Více informací by mělo na tuto otázku poskytnout ředitelství nemocnice.

Ředitel Tomáš Sláma doplňuje, že v sobotu bylo v nemocnici k dispozici 68 covidových lůžek, z toho 25 volných. Intenzivních lůžek má nemocnice 13, devět obsazených. Katastrofický scénář se nenaplňuje, počty pacientů s covid stagnují, nebo spíše klesají.

Přibližte, jak probíhá příjem pacientů, v jakém přicházejí stavu?'
Pacienti přicházejí v různém zdravotním stavu. Části pacientů je poskytnuta ambulantní péče a další část pacientů je ve stavu, kdy vyžadují hospitalizaci.

Cítíte se jako zdravotnický personál dostatečně chráněni?
K ošetřování pacientů používáme ochranné pomůcky, se kterými je personál proškolen.

I pro vaši rodinu je toto období náročné. Samozřejmě o vás mají strach, ale nebojí se, že přenesete nákazu domů?
Myslím si, že u mnohých z nás není strach na straně rodiny, ale na straně zdravotníka, který má velkou obavu, aby nijak neohrozil svoji rodinu. Říkám si, že pokud používám ochranné pomůcky a používám je správně, riziko je velmi malé. Rodina je pro mnohé z nás velkou oporou a v této době velkým projevovatelem tolerance.

Jako zkušený zdravotník máte možnost oslovit veřejnost. Co vzkážete lidem, co je z vašeho pohledu v této chvíli nejdůležitější?
Jako mnozí z nás i já si přeji, aby tato doba brzy skončila. Myslím si, že nám mnohé ukázala, mnohé naučila a ukázalo se, že vše není takovou samozřejmostí za jakou jsme ji považovali. Já jsem se opět ubezpečila, že zdraví a rodina jsou nejdůležitějšími aspekty žití.