Ta v těchto dnech zpečetila osud tisíců kusů drůbeže na nedalekém Ústeckoorlicku a Choceňsku. Podle ředitele Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj Josefa Boháče jsou laboratorní testy odebraných vzorků negativní, čímž je vyloučena jakákoliv spojitost se zákeřným virem. Skutečným důvodem úhynu tak byla nadměrná horka, která naši republiku v těchto dnech postihla. V uzavřených chovných halách došlo v nočních hodinách z neděle na pondělí k pětiminutovému výpadku elektrického proudu. Ten vyřadil z provozu ventilační systém a brojleři se udusili.