Projekt byl, spolu s partnerskou organizací Integrácia a rovnaké príležitosti ze Slovenska a Jihokazachstánským svazem mládeže z Almaty, realizován od března 2015 do února 2017 převážně v jihokazachstánském Almaty za přispění místních partnerů z řad vysokých škol, občanských sdružení a taktéž pobočky OSN v Almaty.

Cílem tohoto projektu bylo zlepšit rozvoj a profesionalizaci práce s mládeží a vybudování kapacit v této oblasti zejména s ohledem na poměry v jižním Kazachstánu. Projekt, který byl financován v rámci programu Erasmus+, měl rovněž za cíl vypracovat materiál, který by pomohl odstranit rozdíly v otázce ochrany práv žen v jižním Kazachstánu prostřednictvím dialogu s orgány a organizacemi, které se účastní tohoto projektu. V rámci projektu se uskutečnily celkem tři významné aktivity realizované v kazachstánské Almaty - trénink práce s mládeží za účelem zvýšení kapacit partnerské kazachstánské organizace, výměna mládeže a nakonec závěrečná konference.