Večer tance, vtipu a elegance v hradeckém Adalbertinu patřil nejen všem, kteří rádi tančí, ale byl to rovněž velký večer pro žáky 9. třídy Základní školy Sion J. A. Komenského, kteří se tu slavnostně loučili a dostávali pamětní šerpy. Nutno dodat, že jim to všem velmi slušelo, zvláště pak při sólovém tanci s jejich rodiči.

Lístky do tomboly bleskově zmizely

Ples uváděl známý moderátor z rozhlasu a televize Miroslav Vaňura. Taneční bloky doprovázené kapelou Uši Music Band byly prokládány zpestřujícími body programu.

Jedním z nich bylo vystoupení několikanásobných mistrů světa a Evropy ve footbagu – Tomáše Tučka a Martina Sládka.

Dále nemohlo chybět klasické předtančení a losování tomboly. Ta se letos mimořádně vydařila, neboť její ceny lákaly natolik, že losovací lístky se rozprodaly bleskovou rychlostí.

Půlnoční překvapení? Vystoupení pedagogů

Studenti a starší žáci měli svůj vlastní prostor pro zábavu v Malém sále, kde se souběžně konal diskomejdan s hudbou pro mladší generaci.

Krátce po půlnoci se účastníci plesu dočkali avizovaného překvapení v podobě netradičního hudebního vystoupení pedagogů ze Střední školy Sion High School.

Kateřina Hegerová