Jejich úkolem bylo vytvořit prezentaci, ve které zastupitelům města navrhovali opatření na zkvalitnění života ve městě.

Chlapci ze třídy 8. B hradecké ZŠ Sever zaujali porotu svými protipovodňovými opatřeními, výstavbou parku a rybníku na nevyužité louce za dopravním podnikem. Jejich prezentace byla nejlepší, a tak v soutěži obsadili první místo.

Žáci z 8. A téže školy zaujali porotu návrhem vertikálních zahrad, které by umístili na obchodní dům Atrium, použitím solárních panelů v městských lázních či podzemními nádržemi na vodu. Se svou prezentací obsadili krásné čtvrté místo.

Projekt připravovali pod vedením Marie Novákové a Oliny Maškové. Byl podpořen grantem z Finančního mechanismu Islandu, Lichtenštejnska, a Norska.

Milan Kučera