Nadšení pořadatelé na ní prodělali nemálo svých peněz, ale nevzdali to, přestože věděli, že nepříliš početná skupina účastníků to svými vklady nepokryje. Pomohla jim také velmi příznivá účast sponzorů, mezi nimiž byli - VZP ČR, Contours, Český červený kříž, obec Vysoká nad Labem, HUDYsport Hradec Králové, Babiez, Primátor Pivovar Náchod, RoyalBay Sportovní kompresní produkty, Mattoni, Dekorace od Hrdličky, Tongo, Východočeská televize V1, TOI TOI, Módní poradce-stylistka, USABoutique-cz,Bambule.

To se odrazilo i na tom jak mohla být celá akce koncipována a zajištěna a to také za přispění dobrovolných organizátorů převážně z řad nejbližších příbuzných.

Ušli osm kilometrů

V jednu hodinu po poledni byl odstartován závod rodičů, prarodičů a možná i tet a strýců s velmi malými občany tohoto státu. Závodilo se na okruhu dlouhém osm kilometrů s kojenci a batolaty uloženými v jejich dopravních prostředcích.

Úkolem bylo projet trať v nejkratším čase po lesních cestách-necestách bez jakékoliv újmy na zdraví.

K odstartování klání se  uvolil Jindřich Vedlich, náměstek hradeckého primátora, ač zde zatím neměl následovníka odpovídajícího věku.

První účastník se prostřednictvím své maminky přihlásil již v deset hodin. A pak následovali další v celkovém počtu 25 soutěžních družstev.  Mezi nimi, ač to zní neuvěřitelně, byl jeden pár z Mongolska se svým malým potomkem.

Vytvořili si náskok

Pak nastalo předstartovní hemžení a nervozita dokud nebyl závod ve 13 hodin hromadně odstartován.

Pak už to byl opravdový závod, protože několik rodičů již ve vzdálenosti pár desítek metrů, přestože to bylo na písku na pravé straně rybníka, začalo běžet. Za dvacet sekund měli již náskok několik desítek metrů vůči pomalejšímu, rozvážně se pohybujícímu „kočárkovému houfu". A pak postupně mizeli všichni ve vzdáleném lese na protějším břehu.

Kdo se objeví první na levé straně rybníka? Bylo to startovní číslo 15 – Karel Dudek a jeho malý Kája, kteří v kategorii „Tatínek" dosáhli úžasného času 37 minut a 15 sekund.

Ostatní postupně dobíhali a došli za necelé dvě hodiny. V tom bezvětrném vedru to, i když převážně ve stínu lesních stromů,  nebylo právě snadné.

Akce byla úspěšně zakončena po 17. hodině za stálého nádherného počasí demontáží a vrácením zapůjčených rekvizit, pozemku, strojů a nářadí, bez podání protestů účastníků a s přiměřenou únavou z vynaložené nevšední námahy.

Ať se to povede příště znovu alespoň tak jako letos.

Jaroslav Lněnička