Benefiční koncert holandského hudebního souboru I Romantici se uskuteční 25. srpna v 19.30 hodin.

Vstupné na koncert je dobrovolné a jeho výtěžek bude použit na pořízení zdravotnických pomůcek pro nemocné nevyléčitelnou Huntingtonovou chorobou (HCH).

Místo: Filharmonie Hradec Králové.

Zdroj: Jana Karasová z Diecézní charity Hradec Králové, tel.: 495 063 135