V Bulharsku působí také několik salesiánů českých. Jako misionáři provozují středisko pro volný čas v Kazanlaku, mladým lidem se věnují také v romské čtvrti nedalekého města Stará Zagora a ve farnostech Jambol a Gabrovo. V těchto dnech k nim zamířil na návštěvu královéhradecký biskup Jan Vokál.

Jeho cesta vyvrcholila v sobotu 26. ledna, kdy spolu se sofijským apoštolským exarchou Christem Projkovem sloužil v Kazanlaku mši svatou při příležitosti slavnosti Dona Bosca, zakladatele salesiánů. Hlavním celebrantem byzantské liturgie byl vladyka Projkov, biskup Jan Vokál kázal. Bohoslužby se zúčastnil také tamní papežský nuncius arcibiskup Janusz Bolonek.

Učí mladé na počítači

Čeští misionáři působí v Bulharsku od roku 1994. Do jejich střediska v Kazanlaku, který leží zhruba 230 kilometrů od hlavního města Sofie, chodí mladí lidé od deseti do dvaceti let hrát kulečník, sportovat, součástí je také „nealko klub" s počítačem.

Salesiáni tady také organizují kroužky, učí děti anglicky a italsky, pracovat s výpočetní technikou či hrát na kytaru. O prázdninách pro ně pořádají výlety a puťáky.

Nabízejí nejen hry, ale i bezpečnost

„Cílem ale není pouze umožnit příchozím něco si zahrát, ale především jim nabídnout bezpečné prostředí důvěry, kam se budou rádi vracet a kde na ně salesiáni můžou působit svým příkladem a předávat jim hodnoty, potřebné pro budoucí život," říkají čeští misionáři o svém poslání.

V roce 2008 rozšířili své působení i na romskou čtvrť v asi třicet kilometrů vzdáleném městě Stará Zagora. Zdejší romská komunita čítá asi patnáct tisíc lidí. I tady může mládež chodit do oratoře, jezdit na výlety a na tábory.

Místní farnost spravuje páter Martin Jílek, SDB z královéhradecké diecéze. Právě na jeho pozvání vyrazil do Bulharska biskup Jan Vokál. Ten považuje starost církve o mladé lidi za svou dlouhodobou prioritu.

O české misii v Bulharsku najdete více zde: http://www.sdb.cz/co-delame/misie/misie-v-bulharsku/zacatky-v-bulharsku.

Petr Suchomel, biskupský sekretář