Stránka Řádků důvěry se těší mimořádnému zájmu čtenářů. Do redakce chodí desítky dopisů. Proto mějte strpení, i váš příběh brzy zveřejníme.

Syna pohřbili jako bezdomovce

Vážená redakce Řádků důvěry, ráda bych se podělila o jeden smutný příběh, který se stal. Před  třemi roky jsem hledala svého syna i prostřednictvím vašich Řádků důvěry. A měla jsem štěstí. Z ničeho nic se objevil v našem městě, ale i když jsme se navzájem potkávali, nemluvili jsme spolu, poněvadž on dělal, že mě nezná.

Sem tam jsem se dozvěděla, kde a s kým žije, a  napsala jsem na tu adresu dopis nebo osobně i zašla, ale vždy jsem dostala odmítavou odpověď: „Tady není či neznám ho." Udělala jsem si spoustu nepřátel.

Až  přišla pozvánka na 21. listopad k soudu v Chrudimi, k sepsání informací k dědictví po zemřelém Janu K., který byl  nalezen na břehu jihočeského rybníka ve spacím pytli dne 24. srpna 2012. Tak jsem se o jeho smrti dozvěděla až o tři měsíce později, než k ní došlo.

Nemohla jsem a stále to nemohu pochopit, protože tohle se špatně chápe. Abych se nezbláznila, volala jsem do obce, kde byl syn nalezený, volala jsem na policii, která byla zavolána k nálezu. A protože mi nic nesedělo, nechala jsem si kontrolním orgánem udělat přešetření a dozvěděla jsem se, že  byla provedena pitva a nebylo zjištěno cizí zavinění. Nedalo se však s určitostí zjistit, na co syn zemřel, což je v dnešní moderní době nelogické.

Obec nechala syna pohřbít jako bezdomovce, a vím i která pohřební služba to byla a kde je synův popel rozptýlen. Dodatečně jsem se dozvěděla, že otec syna byl již druhý den informován a odmítl syna slušně pohřbít.

A přitom stačilo tak málo, jen dát informace Jablonecké policii, kde žije synova matka. Ne, nenávist tyrana šla až za hrob jeho prvorozeného syna. A na mě teď čeká úkol dát alespoň synovo jméno na rodinnou hrobku, aby nebyl jako bezdomovec a aby byl mezi babičkou a dědečkem, kteří ho velmi milovali. A nikdy nezapomenu. Říká se, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě a pro všechny stejně.

Vážení přátelé, budou svátky vánoční, pokud máte nějaké pře se svými dětmi, nabídněte smír. Nikdo by neměl, pokud nemusí, zůstávat v ten čas sám.

Jarmila

(Pokud chcete reagovat na tento příspěvek, pište na adresu redakce uvedenou na této straně. Na obálku napište, komu odpovídáte a datum otištění příspěvku. Dopisy adresátům předáme.)