V současné době se v sortimentu zahrady v Troji nachází na 2000 taxonů záhonových trvalek. Jde především o kultivary nejen běžných, ale i málo pěstovaných či méně známých druhů.

Mnohé z nich mají návštěvníci možnost zhlédnout v expozicích zahrady a téměř všechny pak uvidí po zpřístupnění nově připravovaných ploch.
Kromě přednášek na návštěvníky čeká výstava fotografií, aranžování, exkurze trojskou trvalkovou sbírkou nebo třeba malování na hedvábí.

Jedinečnou bude možnost návštěvy s komentovanou prohlídkou zásobní zahrady – Areál Sever (kterou botanická zahrada otevírá pouze o víkendech), kde je obdivuhodná sbírka kosatců nebo vytrvalých hajních rostlin. Otevřeno je denně od 9 do 19 hodin. (vab)