Josef Klinke jako jednoroční dítě společně s rodiči v roce 1871 odplul do Chile, kde díky své píli v teologickému zaměření dosáhl krátce před svými 39 narozeninami až na titul biskupa.

Symbolický hrob na božanovském hřbitově byl odhalen takřka na den přesně po 76 letech, jež 8. května uplynuly od jeho tragické smrti; zahynul při požáru v biskupském domě.

Když začala v v božanovském kostele v 17 hodin mše svatá, tak ve stejný okamžik začali sloužit mši i v tisíce kilometrů vzdáleném katedrále v Chile. „Jménem obce Nový Broumov v Chile vám blahopřeji k k žehnání pomníku Mons. Augusta Klinkeho. Tímto přibližujete, že se mezi emigranty z Broumovska nacházely významné osobnosti. Slavnostní mše královéhradeckého biskupa je smysluplným aktem a vzpomínkou na kolegu v biskupském úřadě. S tímto pomníkem bude spojena jeho stará a nová vlast,“ přečetl broumovský farář Martin Lanži zdravici patera Josefa Neudorfera, jenž je současným duchovním otcem potomků emigrantů z Broumovska od Chile.

Královéhradecký diecézní biskup Mons. Dominik Duka zavítal v pátek na Broumovsko. Hlavním cílem jeho návštěvy byl božanovský kostel sv. Máří Magdalény, kde se konal mše svatá a Dominik Duka poté před kostelem požehnal symbolickému biskupa Augusta Klinkeho,

Odhalení symbolického hrobu významného božanovského rodáka se zúčastnil chilský konzul Cristobal Ortiz. Ten zde zastupoval původně ohlášeného chilského velvyslance, který musel odcstovat do zahraničí. „Jsem rád, že jsme tímto aktem upevnily vztahy mezi lidem mé země a obyvateli Česká republiky,“ dodal chilský konzul Cristobal Ortiz.