První den se už všichni vrhli do přípravy na branný závod požárnické všestrannosti a následovala výuka zdravovědy, topografie, uzlů značek a střelby. Kdo celé kolečko splnil bez chyb, mohl se pobavit na hřišti a prohlédnout si minizoo, která v areálu nově vznikla. Pak se pokračovalo v uzlování a na závěr došlo i na přetahování lanem a hry na hřišti. Po obědě a poledním klidu následoval ,,braňák" nanečisto. Někteří jej zvládli, jiní zmatkovali a bylo na nich vidět,že ještě potřebují trénovat.

Po večeři nás navštívil bývalý starosta obce Václav Odl, kterému jsme předali ocenění ,,Za celoživotní obětavou práci v hasičském hnutí, které obdržel při příležitosti 120 let založení SDH Ledce.

Za soumraku se uskutečnila velmi oblíbená stezka odvahy lemovaná svíčkami a schovanými strašidly.

Druhý den ráno jsme se probudili do deštivého dne, rozcvičku jsme proto pořádali v tělocvičně a vrátili se k dalšímu pilování všech disciplín. Po obědě nás už čekal výlet na nedalekou dělostřeleckou tvrz Skutina, která je součástí československého opevnění z let 1935 - 1938. Zájemci si také mohli vystřelit ze samopalu Škorpion. Po návratu z výletu bylo v plánu opékání párků, ale protože začalo pršet, měli jsme párky opečené v troubě. Večer se ještě konalo dlabání strašáků z dýní a výroba podzimních aranžmá z patizonů a cuket. Svůj výrobek si děti pak odvezly domů.

Třetí den ráno se opět ukázalo sluníčko. Věnovali jsme se ještě výuce, hlavně střelbě a lezení po laně. Po obědě nás čekal úklid, balení a na závěr rozdávání medailí a sladkých odměn. Odpoledne nás čekala ještě exkurze do nové rychnovské zbrojnice. Celá prohlídka se všem velmi líbila. Domů jsme se vrátili pořádně unaveni. Celý víkend se vydařil.

Soustředění bylo součástí projektu celoroční činnosti kolektivu mladých hasičů a bylo podpořeno finančními prostředky Královéhradeckého kraje získanými prostřednictvím OSH Rychnov nad Kněžnou.

Ze soustředění hasičského kroužku z Ledců na chatě Horalka ve Sněžném v Orlických horách.

J. Zemánková