Škola ušitá na míru, rodiče vítáni

Rodiče nejvíce oceňují individuální přístup v rámci projektu Škola ušitá na míru, zdravé a přátelské prostředí, zaměření na rozvoj celé osobnosti dítěte, moderní metody výuky a v neposlední řadě spolupráci mezi školou a rodiči, za kterou byla ZŠ Sion oceněna značkou Rodiče vítáni.

Kvůli rostoucímu zájmu rodičů a důrazu školy na menší třídy do cca dvaceti dětí uvažuje ZŠ Sion vůbec poprvé o otevření dvou paralelních tříd, kde by škola mohla, vzhledem k plánovaným odkladům školní docházky některých dětí, nabídnout zájemcům ještě několik volných míst.

Děti plnily několik netradičních úkolů

Individuální přístup učitelů k dětem a příjemné rodinné prostření zažili na vlastní kůži i malí předškoláci, kteří museli plnit netradiční úkoly. V kapitánské kajutě s mapou a truhlou pokladů se podepsali, nachystali námořníkům k večeři barevné ryby, nebo například museli roztřídit rozházené ponožky nepořádného plavčíka, či vylézt po žebříku do lodního koše.

Zápisem je prováděla ovečka Bérta, která je maskotem školní knihovny, a aby měli co nejhezčí vzpomínky na návštěvu školy, odnášeli si všichni tašku plnou překvapení.

Boris Váňa, ředitel školy