Ač šlo o náhradní termín – původní akce dne 16. května byla vzhledem k nemoci starosty odvolána, dorazilo přes 60 obyvatel Zábědova, aby si se starostou mohli z očí do očí vyříkat problémy a požadavky ohledně dopravního značení, problémové kanalizace a opravy chodníků a komunikací.

Velkým tématem bylo dětské hřiště, které město slibuje vybudovat v této části již několik let a které zde nejen maminkám s malými dětmi chybí. Kritizován občany byl nepřímo i vznik nedaleké průmyslové zóny, který v tomto ohledu nepřinesl občanům jedinou korunu do zvelebení, nebo oprav infrastruktury samotného Zábědova.

Pozornosti neunikl ani neutěšený stav autobusové zastávky a potenciálně nebezpečná situace pro malé školáky, kteří musejí na cestě do školy překonávat frekventovanou vozovku. Zde přímo na místě vysvětloval celou situaci i následný postup města i vedoucí odboru dopravy.

A výsledek? Na požadavky vybudování přechodu i další reagoval starosta slibem, že se otázkami vedení města bude zabývat a předloží možné varianty řešení. Zdůraznil, že takové investice také něco stojí a v městské pokladně se budou hledat finance postupně dle priorit, které si sami určí občané této části Nového Bydžova.

Nakonec si všichni zúčastnění slíbili, že takováto setkání by měla pokračovat. Vedení města se jim nebrání, naopak je vítá. Občané na oplátku domluvili založení osadního výboru, což byl i jeden ze základních požadavků nejvíce viditelného zástupce občanů Martina Drobka, jehož otevřený dopis radnici, kde upřímně kritizoval poměry v Zábědově, stál na začátku všeho dění.   (neu)