Důvodem jejich návštěvy bylo poděkování nejen panu primátorovi, ale i celému zastupitelstvu za uvolnění finančních prostředků na přestavbu budovy v Severní ulici (bývalý dům dětí a mládeže), který bude po rekonstrukci sloužit pro osoby se zdravotním postižením.

Rodiče zaplnili primátorskou kancelář do posledního místečka, s rodiči přišla i zástupkyně klientů. Společně chtěli dokázat, jak si všichni váží pomoci  královéhradecké radnice a přečetli primátorovi děkovný dopis.

Zástupkyně klientů předala dárek, který vyrobili klienti denního stacionáře. Jako vyjádření svého uznání všichni povstali a následoval  potlesk.

Primátor Zdeněk Fink, ač zaskočen množstvím lidí, přijal rodiče i zástupce klientů velmi vstřícně a ochotně. Zajímal se o současný stav dění v Danetě a projednal s nimi průběh rekonstrukce v Severní ulici, která začne  letos v květnu a skončí na jaře příštího roku. Rovněž konstatoval, že v systému sociálních služeb v Hradci Králové chybí pobytové služby pro postižené děti rodičů, kteří jsou již v seniorském věku.

S jeho slovy přítomní rodiče souhlasili, samotní nejlépe vědí, jak náročné je věnovat se svým postiženým dětem, když léta přibývají a sil ubývá.

Setkání rodiče hodnotili jako velmi příjemné, projevili spokojenost s tím, že primátor Zdeněk Fink má velký zájem řešit sociální problematiku, ocenili i jeho velmi blízký vztah k občanům Hradce Králové.

Lucie Kurtevová, zástupkyně ředitele
Daneta – zařízení pro zdravotně postižené