První pomoc a postupy při jejím poskytování se minulý týden v pátek učili v rámci ředitelského volna pod vedením členky královéhradeckého Českého červeného kříže Lucie Hekerlové 
a jejího syna žáci ze školní družiny základní školy na hradeckém Pouchově.

Eva Ženíšková