Ostrov, který teprve čeká na své objevení, je plný tropických deštných pralesů s vesnicemi lidojedů obrácených teprve ve 20. století ke křesťanství, korálových útesů, bílých pláží a zcela unikátní fauny. Střed tohoto indonéského ostrova však zmítá občanská válka mezi muslimy a křesťany.

Přednáška je doplněna o čtení krátkých ukázek z nově vydané knihy „Ostrov zapomenutých lidojedů“. Vladimír Lemberk (narozen 1963) je původně vystudovaný učitel. Doplňoval si průběžně dvakrát kvalifikaci na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od roku 1993 pracuje jako zoolog ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Samozřejmě rád cestuje.

„I já jsem, podobně jako mnoho jiných neklidných duší přede mnou, podlehl před lety vábení dálek, tušení vzdálené krásy a kouzlu poznávání,“ říká. Navštívil už 55 států. Když se to sečte, tak celková jeho doba na cestách vychází pět let a čtyři měsíce. (zr)