V minulém roce jsme si významným způsobem připomněli 600. výročí tragické smrti mistra Jana Husa. V jeho stínu neprávem zůstávají obdobné osudy jeho žáka a následovníka Jeronýma Pražského, který byl upálen o rok později na stejném místě v Kostnici. S nimi je spojena významná kapitola evropské reformace, kdy se oba snažili napravit chyby soudobé společnosti. Nechali se inspirovat myšlenkami oxfordského teologa Johna Viklefa.

Zamířil do Oxfordu

Jeroným Pražský se stal člověkem s velkým rozhledem, na prahu dospělosti odešel na studia do Oxfordu. Byl velmi inteligentní, přemýšlivý, ale i poněkud roztěkaný, což jej hnalo na mnohá místa Evropy. Zanedlouho se stal i mistrem pařížské Sorbonny, nejprestižnější evropské univerzity. Svým impozantním zjevem a nekompromisním vystupováním získával rychle obdiv i odsudky mnohých, dostával se do konfliktu s autoritami. Krátce působil v německém Kolíně nad Rýnem a v Heidelbergu, roku 1407 se nacházel opět v Praze. Učení mistra Jana Husa mu bylo stále bližší.

Upálen rok po Husovi

Toužil poznat místa spjatá s životem Ježíše, proto cestoval i do Jeruzaléma a Palestiny. Seznamoval se i s dalšími kořeny křesťanství, za poznáním pravoslaví se vydal i do Ruska, dále do Litvy a Polska. Ale to se již přiblížil čas kostnického koncilu, který měl řešit nápravu církve a společnosti. Následoval tam mistra Jana Husa. V době stoupajícího nebezpečí z města uprchl, ale v dubnu 1415 byl dopaden a v květnu byl též uvržen do žalář. Během krutých výslechů krátce zaváhal a odvolal údajné bludy, ale pak se následně Husova učení a reformních myšlenek zastal, za což zaplatil 30. května 1416 v Kostnici stejně krutou smrtí jako mistr Jan Hus.

Méně známé osudy

Jeroným Pražský měl v českém vědomí nevýhodu, že byl po Husovi upálen jako druhý. Husova památka je zásluhou F. Palackého, T. G. Masaryka, F. Šmahela a dalších hluboce vryta do českého a evropského vědomí, na čemž má zásluhu i papež Jan Pavel II. Životní osudy Jeronýma Pražského jsou neprávem méně známé.

To vše se snažil osvěžit zajímavou přednáškou v Hradci Králové farář a vědec Martin Chadima, jenž je autorem i pozoruhodné knihy Jeroným Pražský, tragický příběh středověkého intelektuála. Jeroným Pražský si naši pozornost jistě zaslouží.

Čestmír Brandejs