Sokolovnou zní bicí, trumpety, flétny, pozouny, saxofony a mnoho dalších nástrojů. Budova se otřásá a publiku „běhá mráz po zádech“. Nějaká i ta slza sem tam ukápne. Ať už ze současného koncertu nadějných umělců, či ze vzpomínek. Vzpomínek hráčů orchestru, mažoretek, maminek, tatínků, babiček, dědečků, přátel. Ti všichni přišli oslavit významné výročí 40 let existence orchestru. Za ta dlouhá léta vzniklo několik přátelství, lásek, okamžiků, na které se nezapomíná. Dřiny při zkouškách střídala radost na vystoupeních. Ať už v Česku či zahraničí, kde soubor navštívil spoustu evropských destinací. „Rádi na vše vzpomínáme. Orchestru přejeme minimálně další „čtyřicítku“ ohromujících zážitků, úspěchů, nadšených diváků – posluchačů. To, aby si soubor dokázal udržet onu vysokou laťku kvality. Vedení orchestru pak přejeme oplývající a nekonečný elán, chuť pracovat s takovou masou svěřenců, mnoho odvážných kroků a zajímavých projektů, spoustu přílivových vln přinášejících stále nové a nadějné hráče. Kolektiv ať zůstává kolektivem, bezva party lidí, která drží pospolu. Zkrátka ať to orchestru výborně hraje, ať nadále vzkvétá a roste do dalších let v plné kráse a síle,“ říkají členové orchestru.

Večerem zazněly dva koncerty. Prvního se jako významní hosté zúčastnili mj. starosta a místostarosta města Chlumec nad Cidlinou Miroslav Uchytil a Vladan Kárník, dále jeden z bývalých dirigentů Josef Maršík, který se i ujal dirigování na pochod „Kolíne Kolíne“. Druhého koncertu se zúčastnili bývalí členové orchestru a dirigenti Jan Molinger a Jiří Janeba. Na závěr se přidaly někdejší chlumecké mažoretky.

„Především děkujeme za odvedenou náročnou práci před samotným vznikem orchestru (1977 – 1979) zakládajícímu dirigentovi Karlovi Vrzáňovi a tehdejšímu řediteli Františku Neumanovi,“ dodávají členové orchestru.

Zdravotnická škola se již počtvrté zapojila do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Hradecká zdrávka se zapojila do prospěšného projektu

Co se týče historie, psal se rok 1979, kdy ředitel Lidové školy umění Chlumec nad Cidlinou František Neuman spolu s dirigenty, Karlem Vrzáněm a Aloisem Česenekem, přivedli na svět Mládežnický dechový orchestr. První dirigenty orchestru, Karla Vrzáně a Aloise Česeneka, nahradil ve funkci Jiří Hruška. Ten se dirigentské taktovky ujal na 19 let. Vedle něho se vystřídalo několik dalších dirigentů – Jiří Janeba, Jiří Vágenknecht, Ladislav Slavětínský. V roce 1998 převzal vedení na dobu 14 let Petr Rašek. Po jeho boku působil Jan Molinger, který zároveň přebral ředitelskou štafetu po Františku Neumanovi. Následně jeden rok orchestr pracoval pod taktovkou Lukáše Bořka. Od října roku 2013 se ujal vedení orchestru Jan Svoboda, současný ředitel chlumecké umělecké školy.

S orchestrem spolupracovala pohybová skupina mažoretek. Prvotní spolupráci orchestru a mažoretek lze připsat kolektivu děvčat pod uměleckým vedením Jany Gogové. Ten působil pod Základní uměleckou školou v Chlumci nad Cidlinou od roku 1993 a pravidelně s orchestrem spolupracoval na domácích i zahraničních vystoupeních. I přes vynikající schopnosti, uměleckou kvalitu a úzkou spolupráci s orchestrem ohlásila mažoretková skupina konec svého působení a rozpadla se. Vzápětí na tuto tradici v roce 2014 navázaly mažoretky z Olešnice a mažoretky Fénix z Chlumce nad Cidlinou.