Od 17 hodin bude mši svatou sloužit P. Pavel Boukal, vicekancléř. Během bohoslužby zazní Missa brevis in F od Johanna Valentina Rathgebera. Účinkují Noví literáti hořovští, které řídí Bohuslav Vodička, jenž usedne rovněž u varhan.

Od 18 hodin se v prvním patře farní budovy koná komorní koncert, na kterém vystoupí houslista Jan Tomeš a kytarista Reiner Feldmann. Oba působí jako profesoři na Universität der Künste v Berlíně. Přednesou skladby, jejichž autory jsou Filippo Gragna (Due duetti), G. F. Händel (Sonate A Dur), Manuel de Falla (Suite populaire Espagnole), Jacqes Iber ( Paraboles, Dva kusy a Enter'acte), Astor Piazzolla (Histoire du Tango a Libertango). Po koncertě jsou všichni zváni na besedu.

Chotěborky mají několik historických a kulturních památek. Patří mezi ně rodný dům hudebního skladatele Františka Xavera Duška, který se proslavil jako Mozartův přítel, barokní hřbitovní portál z dílny bratří Pacáků, sloup sv. Jana Nepomuckého z roku 1730 a dřevěná zvonice ze 16. století. (zr)