Na jaře letošního roku jsme v rámci naší společnosti otevřeli zcela novou dílnu zaměřenou na rukodělné práce a keramiku. V této dílně vznikly, a my pevně věříme, že i nadále budou vznikat, další chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním hendikepem.

Chráněná dílna Daneta nabízela po celý rok 2015 zákazníkům ke koupi široký sortiment textilních bytových doplňků a dekorací, vonných a nahřívacích výrobků, výrobků pro děti a mateřské školy či keramických dekorací. Mimo standardní sortiment, který byl nabízen k prodeji v e-shopu, v kamenném obchůdku na Pospíšilově třídě (v areálu SPŠ stavební) či ve stánku u Alessandrie, ale i v příležitostných prodejních stáncích, jsme odběratelům nabízeli i zakázkové výrobky.

Firemním partnerům stále nabízíme možnost odběru výrobků či služeb formou náhradního plnění.

Úspěšného plnění tak náročného úkolu, jakým je vytváření a udržování vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, nelze dosáhnout bez podpory a zájmu ze strany našich zákazníků, obchodních partnerů, podporovatelů a dárců. Za jejich přízeň i zájem o naše výrobky a činnosti v roce 2015 jim patří náš velký dík.

Ráda bych při této příležitosti také poděkovala všem našim zaměstnancům.

Novoroční 'péefko' kolektivu zaměstnanců chráněné dílny.

Erika Jarkovská