Do celostátní soutěže postoupili nejlepší žáci z regionálních kol podle předem stanoveného postupového klíče. Celkem se finále zúčastnilo 59 žáků z 28 odborných škol. Pouze dvěma školám se podařilo v silné konkurenci obsadit postupová místa ve všech čtyřech soutěžních oborech. Mezi ně patřila i hradecká SOŠ a SOU Vocelova.

Soutěž byla vyhlášena pro žáky 3. ročníků oborů vzdělání automechanik, autolakýrník a karosář a 4. ročníku oboru vzdělání autotronik.

Náročná soutěž

Budoucí automechanici (celkem 27 soutěžících), autolakýrníci (9), karosáři (10) a autotronici (13) v průběhu velice náročné soutěže prokazovali odborné znalosti a dovednosti v teoretické části formou testových odpovědí, poznáváním a určováním zařízení a dílů používaných při opravách silničních motorových vozidel. V praktické části soutěže prokazovali praktické dovednosti při diagnostikování a odstraňování závad pomocí nejmodernějších diagnostických přístrojů a zařízení.

Z hradeckých žáků se nejlépe umístil Jan Chvojka, který obsadil 3. příčku v oboru karosář. Na 5. pozici oboru autotronik se umístil Jan Kořenský. Pavel Horáček skončil na 13. místě oboru automechanik a Jakub Fuka byl osmý v oboru autolakýrník.

K dobrému umístění žáků z „Vocelovky" bezesporu přispěla příprava od všech zainteresovaných učitelů odborného výcviku a spolupráce se zástupci firem.

Nezbývá než poděkovat žákům za příkladnou reprezentaci SOŠ a SOU Vocelova a popřát jim mnoho úspěchů u maturitních a závěrečných zkoušek a v profesním životě.

Ladislav Papšík