Ve spolupráci s dalšími církvemi se rozhodlo uspořádat další ročník Týdne vzájemného poznání a porozumění, který začal nedělní mší.

„Královéhradečtí křesťané chtějí prezentovat křesťanství jako hodnotné dědictví i aktuální výzvu pro člověka hledajícího naplnění života. Při tomto kulturním a duchovním festivalu se proto otevřou dveře kostelů a lidská srdce pro setkání lidí s různým postojem k Bohu, víře a církvi,“ říká biskupský sekretář Vojtěch Macek.

Kromě volných vstupů včetně komentovaných prohlídek hradeckých svatostánků se mohou návštěvníci těšit na středeční misijní jarmark či na varhanní koncerty i divadelní představení.

Kompletní program celého týdne:

Královéhradecké biskupství otevřelo dveře kostelů Týdnem vzájemného poznání a porozumění.
Královéhradecké biskupství otevřelo dveře kostelů Týdnem vzájemného poznání a porozumění.
Královéhradecké biskupství otevřelo dveře kostelů Týdnem vzájemného poznání a porozumění.