Ve čtvrtek 8. května od 19.30 hodin se v katedrále koná slavnostní koncert, při kterém zazní Dixit Dominus (Žalm 109) HWV 232 Georga Friedricha Händela a Gloria pro soprán, smíšený sbor a orchestr Francise Poulence. Vystoupí sopranistka Eva Dřízgová - Jirušová, Brněnský akademický sbor a Filharmonie Hradec Králové, diriguje Jaroslav Kyzlink.

O víkendu nás čeká Boží hod svatodušní. Letnice jsou v katedrále zároveň poutní slavností. Ta proběhne takto: V sobotu 10.5.2008 od 18.00 hodin bude biskup Dominik Duka celebrovat mši svatou s udílením svátosti biřmování. Ve 21.00 hodin pak začne společná svatodušní vigilie vedená P. Janem Rajlichem.

V neděli 11. května v 9.30 hodin bude hlavní bohoslužbě za účasti vzácných hostů předsedat apoštolský nuncius arcibiskup Diego Causero. Přítomen bude také biskup Dominik Duka a další kněží. Tak jako v minulých letech předá diecézní biskup svíce zástupcům letních aktivit mládeže a symbolicky je rozešle, aby o prázdninových programech předávali velikonoční světlo zmrtvýchvstalého Krista mladým lidem. Svíce se mají stát symbolem Kristovy přítomnosti při těchto aktivitách. Součástí slavnostní bohoslužby by mělo být i jmenování P. Franze Hoffmanna čestným prezidentem Diecézní charity Hradec Králové.

Večer v 17.30 hodin slavnost ukončí pontifikální nešpory.


Zdroj: Vojtěch Macek, www.tisk.cirkev.cz

Program Letnic 2008
#nahled|https://g.denik.cz/17/d2/002938_denik-630.jpg|https://g.denik.cz/17/d2/002938.jpg|Pozvánka na koncert k 700. výročí katedrály#