V Kuksu byly také proslulé lázně – léčivost pramene potvrdil Šporkovi pražský lékař J. F. Löwe v roce 1694. Známé jsou také spory, které František Antonín Špork vedl s jezuity z vedlejšího panství v Choustníkově Hradišti. Šporka známe ovšem také jako mecenáše - do dnešních dnů obdivujeme v Kuksu sochy Matyáše Bernarda Brauna, na své panství zval významné básníky, hudebníky, pěvce a divadelníky.

Vybudovat lázně a opatřit je barokní krásou mohl František Antonín Špork nejen díky tomu, že byl vzdělaný a zcestovalý, ale také díky dědictví po svém otci Janovi. Neobyčejně schopný důstojník jízdy se za třicetileté války vypracoval až do hodnosti generála a mladému Františkovi zanechal značné dědictví.

I tak František Antonín Špork myslel na pomíjivost života: v jeho hrobce stále svítilo světlo věčnosti. A uměl se postarat i o lidi, kteří mu sloužili nebo žili na jeho panství .

Dnešní otázka prázdninové soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové pořádaná ve spolupráci s Deníkem Známí – neznámí se bude týkat právě této osobnosti.

Poslouchejte v pondělí po sedmnácté hodině. (zr)