Do povědomí národa se dostal díky Jiráskovu románu a také televiznímu seriálu F. L. Věk.

Hek se narodil v Dobrušce v roce 1769. Od deseti let studoval v Praze, kde se dostal do styku s českými obrozenci.

Po návratu do rodného města převzal po otci kupectví. Vybudoval úctyhodnou knihovnu, která měla více než 3200 svazků. České knihy a noviny také přímo ve svém obchodě půjčoval a jinak se snažil rozvíjet českou společnost v Dobrušce. Kvůli tomu se dostal několikrát do střetu s místními úřady.

Po smrti manželky Hek opustil v roce 1822 rodné město – pobýval na několika místech, věnoval se také milované hudbě, aby konec života strávil u své dcery Ludmily Štolovské.

František Vladislav Hek zemřel v roce 1847 v Letohradě. V Hekově rodném domku nedaleko náměstí najdeme stálou expozici Městského muzea, která připomíná život a dílo jedné z nejznámějších obrozeneckých osobností. Poslouchejte vysílání hradeckého rozhlasu dnes po sedmnácté hodině! (zr)