Narodila se 31. ledna 1785 ve Všeradicích u Hořovic, zemřela 5. srpna 1845 v Litomyšli. Byla dcerou vrchnostenského rady Františka Artmanna a purkrabího na panství hraběte Šporka, a proto do svých 18 let mluvila pouze německy. Pak se ale seznámila s Janem Aloisem Rettigem. Získala vřelý vztah k češtině a stala se vlastenkou.

Rettigovi žili v Praze, v Táboře, Přelouči, v Ústí nad Orlicí, pak 10 let v Rychnově nad Kněžnou a nakonec také v Litomyšli. Magdalena Dobromila psala romány, básně a od roku 1820 působila v různých dámských spolcích už jako česká národní buditelka. Asi nejvíce ji proslavily knihy pro kuchařky a hospodyňky.

Rettigovi měli tři děti. Dcera Jindřiška měla velké úspěchy jako zpěvačka a přestože oba rodiče byli vlastenci, působila v mnichovské opeře… Poslouchejte vysílání hradeckého rozhlasu dnes po sedmnácté hodině!

Výherkyníčtvrtečnísoutěže se stala Jana Valentová z Týnce nad Labem.

(zr)