Poděkování patří všem žákům, ale i vychovatelům a nepedagogickým pracovníkům, kteří si zakoupili perníčky. Tento rok se vybralo 2400 korun. Dívky pod vedením vychovatelky Jessy Charvátové nejprve perníčky napekly a ozdobily, nakonec na DM prodaly.

Paní vychovatelka Jitka Kateřina Přibylová si připravila v divadelním kroužku s žáky pohádku a písničky a rozradostnili na chvilku malé pacienty a jejich rodiče  na dětské chirurgii. Následně s čerty, anděly a Mikulášem rozdali připravené dárky dětem na chirurgickém oddělení.

Slečna vychovatelka Kristýna Pacinová vystoupila se svými kytaristy na onkologickém oddělení, kde opět sklidili velký úspěch od malých pacientů a rodičů. Ani zde jsme nezapomněli předat dárečky. Již nyní se těšíme na další akce.

Jessy Charvátová