Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

MŠ Slunečnice je součástí školského zařízení Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové. Školka je určena pro děti se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovaným postižením a pro děti s autismem.

Právě se vzděláváním a výchovou dětí s autismem mají v MŠ Slunečnice dlouholeté zkušenosti. Ve školce jsou specializované třídy pro děti s autismem, ve kterých jsou využívány prvky strukturovaného učení a alternativních a augmentativních systémů komunikace.

I letos se celá školka rozsvítila modře. Všichni zaměstnanci i děti se sjednotili do modré barvy a společně si užili krásný modrý den.

Renáta Bašová