Jan Hus se narodil někdy kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic. Upálen byl 6. července 1415 v Kostnici. Jeho popel katané vhodili do řeky Rýna, aby po něm nezbyla žádná památka.

Film Jan Hus (1954) režiséra Otakara Vávry byl natočen jako první část Husitské trilogie, velkoryse pojatého filmového projektu, který byl silně ovlivněn dobovou ideologizací historie. Hlavní role vytvořili Zdeněk Štěpánek, Karel Höger, Jan Pivec či Ladislav Pešek.